Zasady ogólne Korzystanie z serwisu Fotkomat.pl jest zupełnie darmowe. Użytkownicy zobowiązują się do dodawania plików zgodnych z regulaminem i prawem obowiązującym w ich kraju, a także zgodnych z ogólnie przyjętymi normami etycznymi. Pliki dodane przez Użytkowników będą usuwane z serwera po upływie określonego czasu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pliki, które użytkownicy dodadzą na serwer. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby serwis był bezpieczny i przyjazny dla użytkowników, jednak nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z jego użytkowania.